HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP: MỘT NGÀNH ĐANG PHÁT TRIỂN VỚI NHU CẦU MỞ RỘNG TIỀM NĂNG

Trên toàn thế giới, nhu cầu về huấn luyện doanh nghiệp đang tăng lên nhanh chóng khi ngày càng có nhiều người khám phá ra sức mạnh của nó trong việc khai thông tiềm năng và giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Lợi ích của việc huấn luyện là vô số và hấp dẫn và có thể có những tác động mạnh mẽ đến chất lượng cuộc sống cũng như đối với văn hóa và kết quả của một tổ chức.

Những người đã tham gia vào mối quan hệ huấn luyện đã rất hài lòng với những gì họ thu được từ kinh nghiệm. Trong một Nghiên cứu Nhận thức về Người tiêu dùng Toàn cầu (GCAS) ICF được thực hiện vào năm 2017, 97% người tiêu dùng ở Ấn Độ cho biết họ đã làm việc với một huấn luyện viên đã báo cáo rằng họ hài lòng với trải nghiệm này. Cũng chính những người tiêu dùng này đánh giá năng suất tăng lên là kết quả hàng đầu của quá trình huấn luyện, cùng với việc cải thiện cân bằng công việc / cuộc sống, cải thiện chiến lược quản lý kinh doanh, nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin, v.v.

Tạo môi trường tối ưu hóa

Khi huấn luyện doanh nghiệp trở nên phổ biến, nó đặc biệt được chú ý trong các nơi làm việc khi các chuyên gia tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tiềm năng và thành công trong tương lai của họ.

Trong khi các cá nhân có xu hướng thấy các mối quan hệ huấn luyện của họ là bổ ích, kinh nghiệm huấn luyện không chỉ giới hạn trong các buổi học trực tiếp. Các tổ chức cũng có thể đưa một huấn luyện viên chuyên nghiệp vào nơi làm việc để thúc đẩy sự phát triển của toàn đội nhằm tối ưu hóa văn hóa làm việc tổng thể.

Khi huấn luyện viên phục vụ một đội đầy đủ, huấn luyện viên có thể dành thời gian quan sát nhóm và các thành viên của nhóm để xem cách họ tham gia vào các cuộc họp và khi họ làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu hàng ngày. Huấn luyện viên cũng sẽ dẫn dắt toàn đội trong các buổi học nhóm để xây dựng lòng tin, giao tiếp và hợp tác. Và, khi được cho là phù hợp, huấn luyện viên có thể làm việc riêng với một số hoặc tất cả các thành viên trong nhóm để thúc đẩy sự phát triển của cá nhân đồng bộ với sự phát triển chung của toàn đội.

Một chương trình huấn luyện toàn nhóm có thể mang lại kết quả mạnh mẽ cho các thành viên tham gia cũng như cho tổ chức nói chung.

Khai thác năng lượng tổ chức

Mặc dù các mối quan hệ một-một và huấn luyện nhóm đều có thể dẫn đến thay đổi có ý nghĩa, nhưng một cách bổ sung mà các huấn luyện viên có thể giúp tổ chức phát triển là bằng cách đào tạo ban lãnh đạo của chính tổ chức để thực hiện các phương pháp huấn luyện vào cách họ thu hút các thành viên trong nhóm và đồng nghiệp của mình. Khi điều này xảy ra, huấn luyện trở thành một phần của văn hóa công ty và khai thác năng lượng của tổ chức, có thể có tác động sâu sắc.

Văn hóa huấn luyện tập trung vào việc xây dựng sự tôn trọng và tin tưởng giữa các thành viên trong nhóm, thúc đẩy cơ hội phát triển và phát triển lực lượng lao động gắn bó hơn. Tương tác giữa các đồng nghiệp không chỉ trở thành một cuộc trao đổi theo định hướng nhiệm vụ mà còn là cơ hội để nâng cao hiểu biết, tư duy phản biện và cùng phát triển. Cuối cùng, nó cho phép các nhà quản lý và đồng nghiệp coi nhau như những cá thể hoàn chỉnh ngoài nơi làm việc và hỗ trợ lẫn nhau trong việc theo đuổi sự phát triển nghề nghiệp và đam mê của họ.

Cách bắt đầu với Huấn luyện

Khi tìm kiếm cuộc sống hoặc huấn luyện điều hành, cho dù là cho bản thân hay cho nhóm, có một số phương pháp và nguồn lực tốt nhất có thể giúp đảm bảo trải nghiệm tích cực.

Đầu tiên, điều quan trọng là phải tham gia vào mối quan hệ huấn luyện với sự hiểu biết vững chắc về những gì người ta mong đợi đạt được từ mối quan hệ đó, vì vậy hãy xác định mục tiêu huấn luyện trước đó.

Ngành đang phát triển, tương lai đầy hứa hẹn

Huấn luyện tiếp tục phát triển trong thị trường thế giới và có lý do chính đáng. Đối với cả cá nhân và nhóm, huấn luyện có thể mang lại nhiều lợi ích để trao quyền và làm phong phú thêm cuộc sống ở nơi làm việc và hơn thế nữa.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan