HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN TÍCH SWOT TRONG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) là một công cụ mạnh mẽ trong quản lý kinh doanh, giúp các tổ chức và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của họ và xác định chiến lược phù hợp. Trong bài viết này, ActionCOACH sẽ đi sâu vào khái niệm và cách thực hiện Phân tích SWOT để tối ưu hóa kế hoạch kinh doanh.

1. Khái niệm về Phân tích SWOT

Phân tích SWOT là việc đánh giá toàn diện về các yếu điểm mạnh (Strengths), yếu điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities), và rủi ro (Threats) mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp đối mặt. Đây là bước quan trọng trong việc xác định và định hình chiến lược kinh doanh. Hãy điểm qua từng phần:

 • Strengths (Sức mạnh): Đây là những điểm mạnh, lợi thế mà tổ chức hoặc doanh nghiệp có. Điều này có thể là những tài sản, kỹ năng, hoặc ưu điểm nội tại mà họ có thể tận dụng.
 • Weaknesses (Yếu điểm): Đây là các hạn chế, yếu điểm trong hoạt động của tổ chức. Điều này có thể bao gồm các khía cạnh kỹ thuật, quản lý, tài chính, hoặc về nguồn nhân lực.
 • Opportunities (Cơ hội): Đây là các yếu tố bên ngoài mà tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể tận dụng để phát triển và thành công. Các cơ hội này có thể là thay đổi trong thị trường, sự cần đến của khách hàng, hoặc thậm chí là xu hướng mới.
 • Threats (Rủi ro): Rủi ro là những yếu tố bên ngoài có thể gây khó khăn hoặc nguy cơ cho tổ chức hoặc doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm cạnh tranh cực đoan, thay đổi chính trị, kinh tế, hoặc môi trường.

2. Cách thực hiện Phân tích SWOT

Thu thập thông tin

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Bạn cần tập hợp tất cả thông tin cần thiết về tổ chức hoặc doanh nghiệp của mình và môi trường kinh doanh bên ngoài. Điều này có thể bao gồm:

 • Tài liệu nội bộ như báo cáo tài chính, dữ liệu về sản phẩm/dịch vụ, và báo cáo hiệu suất.
 • Phân tích thị trường để hiểu về cơ hội và đối thủ cạnh tranh.
 • Phản hồi từ khách hàng thông qua khảo sát hoặc phản hồi trực tiếp.
 • Thông tin về môi trường kinh doanh như các thay đổi luật pháp, thời tiết, và sự biến đổi trong ngành.

Xác định Sức mạnh và Yếu điểm

Xác định Sức mạnh và Yếu điểm
Xác định Sức mạnh và Yếu điểm

Trong bước này, bạn cần đánh giá và xác định những điểm mạnh và điểm yếu nội tại của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm:

 • Đánh giá về cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực.
 • Xem xét quy trình làm việc và hiệu suất công việc.
 • Đánh giá tài chính, bao gồm lợi nhuận, nợ nần, và khả năng tài chính tự do.

Xác định Cơ hội và Rủi ro

Trong bước này, bạn cần phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài để xác định cơ hội và rủi ro mà tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể đối mặt. Điều này có thể bao gồm:

 • Xem xét thị trường và đánh giá cơ hội thị trường mới.
 • Theo dõi sự biến đổi trong lĩnh vực luật pháp và chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
 • Đánh giá thay đổi về công nghệ và xu hướng tiêu dùng.

Tạo ma trận SWOT

Sau khi bạn đã xác định sức mạnh, yếu điểm, cơ hội và rủi ro, hãy tạo một ma trận SWOT để hiển thị một cách rõ ràng. Ma trận này sẽ giúp bạn thấy được mối quan hệ giữa các yếu tố và giúp định hình chiến lược.

Đặt ra chiến lược

Đặt ra chiến lược
Đặt ra chiến lược

Dựa trên thông tin từ ma trận SWOT, hãy đặt ra các mục tiêu chiến lược. Sử dụng sức mạnh của bạn để tận dụng cơ hội và đối phó với rủi ro. Đồng thời, tập trung vào việc cải thiện điểm yếu để nâng cao hiệu suất tổ chức.

>>> Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP

Thực hiện chiến lược

Thực hiện chiến lược
Thực hiện chiến lược

Cuối cùng, hãy thực hiện chiến lược của bạn. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới, tái cấu trúc tổ chức, hoặc thậm chí là mở rộng thị trường. Đảm bảo bạn thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu suất để điều chỉnh chiến lược theo thời gian.

3. Tại sao Phân tích SWOT quan trọng trong Kế hoạch Kinh doanh

Phân tích SWOT là một công cụ quan trọng trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh vì nó giúp bạn:

 • Hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của mình và môi trường kinh doanh.
 • Xác định mục tiêu và chiến lược cụ thể dựa trên sức mạnh và cơ hội.
 • Tập trung vào việc giải quyết những yếu điểm và đối phó với rủi ro.
 • Đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh của bạn có tính khả thi và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Phân tích SWOT không chỉ giúp bạn định hình chiến lược một cách sáng tạo mà còn giúp bạn duyệt qua các tình huống rủi ro một cách thông minh. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững và thành công của doanh nghiệp của bạn.

Trong tất cả các bước của quá trình kinh doanh, Phân tích SWOT có thể coi là bước quan trọng nhất để xác định chiến lược và định hình tương lai. Hãy sử dụng công cụ này một cách khôn ngoan để thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp của bạn.

 

Bài viết liên quan