fbpx

Huấn Luyện 1 kèm 1

Bạn đã sẵn sàng tạo ra sự thay đổi?

Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống?
Có thêm thời gian, có thêm tiền bạc, hay có thêm niềm vui?

Bạn đang tự hỏi nên làm gì với bản kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp? Đầu tiên ta phải ghi nhớ rằng, sự tồn tại của doanh nghiệp là để giúp cho chủ doanh nghiệp kiếm được tiền, để đạt được những thứ họ mong muốn và có thời gian để hưởng thụ.

Để đạt được điều đó, bạn phải hình dung về mục tiêu mong muốn đạt được và cần làm gì để đạt được chúng.

Buổi huấn luyện định hướng là buổi xây dựng kế hoạch cho bản thân và doanh nghiệp của khách hàng… sau buổi định hướng, khách hàng sẽ nhận được phương hướng phát triển cho tương lai và tăng cường động lực cho bản thân. Tại đây, Nhà Huấn Luyện sẽ xác định được mục tiêu cá nhân và tham vọng của chủ doanh nghiệp là gì. Sau đó đào sâu vào mục tiêu cho doanh nghiệp trong 12 tháng tới. Doanh nghiệp phải mang lại cuộc sống mà bạn mong muốn.

Nội dung trọng tâm của buổi huấn luyện định hướng đó là tập hợp những mục tiêu mà doanh nghiệp có thể đạt được thành một bản kế hoạch có khung thời gian rõ ràng. Bạn sẽ hiểu rõ về bản chất của bản kế hoạch, không chỉ “như thế nào” và “khi nào” tiến hành. Trong vòng 2 tuần từ buổi huấn luyện định hướng, bạn sẽ có được một bản kế hoạch rõ ràng hơn cho 12 tháng tới, chia thành các Quý và các tháng để bạn biết rõ những việc gì nên hoàn thành và có thêm sự tự tin rằng bạn có thể hoàn thành bản kế hoạch đó.

Phát triển bản thân

Cách xây dựng và tổ chức doanh nghiệp sẽ quyết định đến kết quả bạn thu được! Nếu muốn đạt được kết quả tốt hơn – ta phải thay đổi cách tổ chức và nội hàm của doanh nghiệp. Điều này cũng đúng với chủ doanh nghiệp và các thành viên trong đội ngũ – Nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt hơn, bạn cũng phải cải thiện kỹ năng và thói quen của bản thân.

Trong suốt buổi huấn luyện định hướng, cũng như trong quá trình xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu, bạn sẽ xác định được những điều mình cần cải thiện. Chúng tôi luôn khuyến khích các khách hàng xây dựng kế hoạch để phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng, để đạt được mục tiêu mong muốn.

Tầm nhìn trong 3 - 5 năm tới

Tổng kết mục tiêu cá nhân trong 12 tháng tới

Tổng kết mục tiêu doanh nghiệp trong 12 tháng tới

Phân tích cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp

Phát triển bản thân chủ doanh nghiệp

Phát triển bản thân chủ doanh nghiệp

Bản kế hoạch hành động

Các Chương Trình Bổ Ích

Tại ActionCOACH

Tìm Kiếm Một

Chuyên Gia Huấn Luyện Doanh Nghiệp >

ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI HUẤN LUYỆN MIỄN PHÍ

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55