fbpx

Đánh giá giá trị xây dựng

Tăng giá trị doanh nghiệp của bạn

Hệ thống xây dựng giá trị là một phương pháp đã được thống kê để tăng giá trị doanh nghiệp của bạn.

Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ tạo một báo cáo tùy chỉnh chi tiết điểm số của bạn. Điều này dựa trên 8 yếu tố thúc đẩy giá trị của công ty bạn, cùng với một số gợi ý để cải thiện điểm số của bạn.

Sau đó, chúng tôi sẽ thiết lập tư vấn 1 trên 1 với bạn để thảo luận về các bước cần thiết để tăng giá trị công ty của bạn. Nó bảo mật, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp thuộc mọi loại và ở tất cả các giai đoạn. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng những người có điểm số Trình xây dựng giá trị trên 80 đã nhận được ưu đãi cao hơn 71% so với doanh nghiệp trung bình. Làm việc cùng với một cố vấn Action Coach và sử dụng phương pháp của Trình xây dựng giá trị, chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện giá trị doanh nghiệp của mình, cho dù đó là đưa nó đến bán hàng hay chỉ để biết rằng bạn có thể.

Vì vậy, hãy điền vào bảng câu hỏi về điểm số của người xây dựng giá trị ngay bây giờ và tìm hiểu xem hoạt động kinh doanh của bạn đang hoạt động như thế nào!

Khách hàng của bạn sẽ tiếp tục mua hàng trong bao lâu?

Bạn có quá phụ thuộc vào một thành viên chính trong nhóm hoặc một khách hàng quan trọng không?

Công ty của bạn có thể tồn tại nếu bạn đi vắng trong một tuần?

Các Chương Trình Bổ Ích

Tại ActionCOACH

Tìm Kiếm Một

Chuyên Gia Huấn Luyện Doanh Nghiệp >

ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI HUẤN LUYỆN MIỄN PHÍ

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55