fbpx

Những Chuyên Gia Về Doanh Nghiệp Rất Tận Tâm

Những Chuyên Gia Về Doanh Nghiệp Rất Tận Tâm

Ông Hồ Quang Minh

Founder, Chairman & CEO at BCA Group

Ông Du Quốc Tiên

Director of ActionCOACH VN

Bà Lý Hà Thu

National Trainer of ActionCOACH VN

Ông Nguyễn Khánh Duy

Marketing Team Leader

Ông Lê Nguyên Hải Đăng

Senior Technology Infastructure Co-ordinator

ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU VỀ ACTIONCOACH!

14 Giá Trị

Văn Hóa

Với hơn 1,000 văn phòng tại hầu khắp 80 quốc gia, mỗi tuần, ActionCOACH cung cấp những hệ thống để phát triển doanh nghiệp tới hàng chục ngàn doanh nghiệp trên toàn cầu

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Của Chúng Tôi

ActionCOACH là một đội ngũ của những người cam kết, tích cực và thành công, luôn hướng tới sự cân bằng, trọn vẹn và giữ tinh thần trung thực. Chúng tôi làm việc dựa trên “14 giá trị văn hoá” để đảm bảo các đối tác và khách hàng sẽ tiến gần hơn tới con người họ mong muốn trở thành, và nhận được những chiến lược để phát triển doanh nghiệp

Người Sáng Lập

ActionCOACH

ActionCOACH là một đội ngũ của những người cam kết, tích cực và thành công, luôn hướng tới sự cân bằng, trọn vẹn và giữ tinh thần trung thực. Chúng tôi làm việc dựa trên “14 giá trị văn hoá” để đảm bảo các đối tác và khách hàng sẽ tiến gần hơn tới con người họ mong muốn trở thành, và nhận được những chiến lược để phát triển doanh nghiệp

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55