fbpx

Huấn luyện viên không chỉ là tư vấn

– Huấn luyện là tạo điều kiện cho người khác suy nghĩ và giúp họ học hỏi tìm hiểu qua công việc.

– Huấn luyện thường được hướng dẫn ngay tại nơi làm việc, có thể được kết hợp ngay vào nội dung của các cuộc hội thoại trao đổi công việc.

– Huấn luyện có thể được thực hiện bởi chuyên gia bên ngoài hoặc bởi một người quản lý trực tiếp của công ty.

– Huấn luyện là cách tuyệt vời để giúp nhân viên áp dụng vào công việc những gì họ học được từ các khóa học.

– Huấn luyện thường là quá trình trao đổi 1 người với 1 người, theo nhu cầu cá nhân.

Đào tạo (Training)

– Đào tạo là giảng dạy các kỹ năng hoặc kiến ​​thức cụ thể

– Đào tạo thường được triển khai theo nhóm.

– Đào tạo đôi khi không có đủ thời lượng để ứng dụng, rèn luyện ngay kỹ năng và kiến thức vừa học.

– Đào tạo thường được cung cấp bởi một nhà tư vấn bên ngoài hay chuyên viên đào tạo nội bộ của công ty.

– Đào tạo thường được tổ chức theo lớp.

– Đào tạo đôi khi không có đủ thời lượng để ứng dụng, rèn luyện ngay kỹ năng và kiến thức vừa học.

Huấn luyện (Coaching) khác Cố vấn (Mentoring) ở đâu?

Có một số điểm tương đồng bề ngoài giữa huấn luyện và cố vấn, cả hai đều trao đối đối thoại hình thức 1 – 1 hướng tới sự phát triển chuyên nghiệp, song vẫn có những khác biệt đáng kể sau:

Huấn luyện (Coaching)

– Huấn luyện không nhất thiết phải là người cao cấp và thường không đưa ra lời khuyên, hoặc kinh nghiệm; thay vì thế anh ấy/ cô ấy đặt câu hỏi và phản hồi để tạo điều kiện cho người được hỏi suy nghĩ và tự học hỏi thực tế để tự tìm ra giải pháp.

– Huấn luyện viên thường là người quản lý trực tiếp làm việc cùng đội nhóm

 Cố vấn (Mentoring)

– Cố vấn thường không nhất thiết phải là người quản lý trực tiếp của người được cố vấn, nhưng có thể là ai đó sẵn sàng chia sẻ hướng dẫn kinh nghiệm khi cần

– Cố vấn thường là người có kinh nghiệm đi trước, chia sẻ và khuyên người mới ít kinh nghiệm hơn trong cùng lĩnh vực làm việc.

Huấn luyện (Coaching) và Tư Vấn (Consulting) khác nhau ra sao?

Một lần nữa lại có điểm tương đồng giữa 2 hình thức Huấn luyện và Tư vấn. Chúng giống nhau ở chỗ cùng là trao đổi 1 – 1. Tuy nhiên, phương pháp và mục đích là rất khác nhau:

Huấn luyện (Coaching)

– Huấn luyện là giải quyết vấn đề hiệu quả làm việc. Huấn luyện là giải quyết vấn đề hiệu quả làm việc. Huấn luyện có thể bắt đầu với mục tiêu hay khát vọng, hoài bão. Huấn luyện thường làm việc với người thành đạt hoặc bắt đầu gặp tình huống tắc nghẽn trong công việc. Huấn luyện thường tập trung vào tương lai và phát triển giải pháp khả thi.

– Tư vấn và trị liệu chủ yếu giải quyết các vấn đề cá nhân

Tư Vấn (Consulting)

– Tư vấn thường bắt đầu với vấn đề. Tư vấn thường làm việc với những người đang gặp khó khăn

– Tư vấn thường tập trung vào quá khứ và đi tìm nguồn gốc của vấn đề

 
/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55