fbpx

Thư viện video

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ ACTIONCOACH

Ms. Tuyết

Giám Đốc Điều Hành

Huỳnh Thanh Tâm

Giám Đốc Công Ty Tân Thành Khang 

Huỳnh Thị Hòa Minh

Tiệm Vàng Kim Hòa Minh

Chị Huỳnh Minh Băng Nga

Giám Đốc Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng

Lý Minh Hùng

HTX Vận Tải Lạc Dương

Nguyễn Đức Hoài

Công Ty Cổ Phần TOUCAN

TALKSHOW MY COACHING STORY

MY COACHING STORY SỐ 02

COACH JENNY LÝ HÀ THU

MY COACHING STORY 22

COACH ROBERT ĐỖ VĂN HỌC

MY COACHING STORY SỐ 28

COACH BELLA BÙI THỊ HƯỜNG

ACTIONCOACH WEALTH BOOSTER

ACTIONCOACH WEALTH BOOSTER SỐ 3

Chủ đề: “QUẢN TRỊ THAY ĐỔI TRONG MÙA VƯỢT BÃO”

BUSINESS ACTION

Business Action Week 4

Làm sao để quản lý tiền hiệu quả cho doanh nghiệp?

Business Action Week 5

Làm sao để làm chủ thị trường ngách và không cạnh tranh bằng giá?

Business Action Week 6

Hướng dẫn cách đo lường hiệu quả kinh doanh

Business Action Week 1

Quản Trị Doanh Nghiệp Hiệu Quả Bằng DISC

Business Action Week 2

Giải pháp Tối ưu hoá hiệu suất trong Doanh nghiệp

Business Action Week 3

Tạo lợi thế cạnh tranh bằng Văn hoá Doanh nghiệp & Đích đến

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL

COACH JIMMY TRẦN QUỐC KỲ

COACH LINDA LÊ THU HUYỀN

COACH JOLIE NGUYỄN HỒNG NHẬT LÝ

COACH TINA HẠ THỊ TUYẾT

COACH ROBERT ĐỖ VĂN HỌC

COACH TRACY BÙI THANH HÀ

COACH TRANSFORMATION PROGRAM TESTIMONIAL (Khóa 24)

COACH AMMY NGUYỄN THỊ HOÀI

COACH ALAN PHẠM VĂN DŨNG

COACH THOMAS TRUONG MINH THÀNH

COACH THOMAS TRUONG MINH THÀNH

COACH LOTUS PHẠM THỊ BÍCH LIÊN

COACH RICHARD VŨ ĐỨC TRỌNG

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55