LEVERAGE GAME: "TRÒ CHƠI ĐÒN BẨY KINH DOANH"

LEVERAGE GAME: “TRÒ CHƠI ĐÒN BẨY KINH DOANH”

? Leverage GAME giới thiệu cho bạn khái niệm về đòn bẩy trong kinh doanh. Thực nghiệm các chiến lược phát triển kinh doanh thông qua Trò Chơi Đòn Bẩy đầy kịch tính thúc đẩy niềm vui và học tập trong khi truyền đạt các nguyên tắc để trở thành một doanh nhân thành công đáng kinh ngạc. Đòn Bẩy kinh doanh là trò chơi giúp bạn hình dung rõ nhất về cách vận hành thành công của doanh nghiệp. Thông qua trò chơi, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ về cách kinh doanh hiệu quả mà trước đây bạn chưa từng chứng kiến!

? Trò chơi giúp bạn tiếp cận 282 chiến thuật dễ học, dễ ứng dụng để: thu hút thêm khách hàng, tối đa doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn; đồng thời, sử dụng 84 chiến lược để phát triển đội ngũ thành công giúp cho việc chăm sóc khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ của bạn. Được cảnh báo, trò chơi này sẽ thay đổi nhận thức của bạn và mở mang đầu óc cho những gì thực sự có thể có trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Bạn sẽ muốn chơi nó nhiều lần, bởi vì nó sẽ giúp bạn thành công trong suốt cuộc đời kinh doanh.

?Đòn bẩy đang cách mạng hóa việc học kinh doanh, nó đơn giản và thú vị … và có khả năng tăng cường kiến thức của người chơi. Có được lợi thế cạnh tranh bằng cách vui chơi … đầu tư vào Đòn bẩy: Trò chơi kinh doanh ngay hôm nay!

Lý tưởng cho tất cả các Chủ doanh nghiệp và cả những người nghĩ đến việc thành lập một doanh nghiệp. Khi tham gia trò chơi này, người chơi hiểu được rằng doanh nghiệp cũng giống như một trò chơi, phải chơi có CHIẾN LƯỢC mới có thể trở thành người chiến thắng! bạn sẽ học được những bài học quý giá.
————————————————————————-
#actioncoach #actioncoachvietnam #actioncoachsea #businessgrowth #firmfranchise #businesscoach #coaching

Bài viết liên quan