TÌM HIỂU VỀ NGHỀ COACH?

Coach là gì?

Coach không chỉ xuất hiện trong thể thao mà còn được áp dụng trong nhiều trong doanh nghiệp và xã hội hiện nay.

Coach là một lĩnh vực rộng lớn được mô tả  “…Một mối quan hệ hợp tác giúp đỡ, nơi Coach và khách hàng(Coachee) tham gia vào hoạt động quá trình có hệ thống để thiết lập các mục tiêu, giải pháp để phát triển ”.

Business Coach hoạt động như thế nào?

Mục tiêu chính trong Business Coach là giúp chủ doanh nghiệp thay đổi quan điểm của mình để đặt ra các mục tiêu có thể đạt được, chia chúng thành các nhiệm vụ thực tế được đưa ra theo lịch trình và giúp họ đạt được các mục tiêu này.

Mục tiêu cốt lõi:

  • Hỗ trợ, thúc đẩy quá trình thiết lập mục tiêu và thành tích của cá nhân, nhóm liên quan đến công việc
  • Tạo sự rõ ràng và tập trung
  • Quản lý thay đổi tổ chức
  • Làm việc với các cá nhân và nhóm để phát triển điểm mạnh và hiệu suất
  • Thử thách và điều chỉnh quan điểm cá nhân và tập thể

Làm thế nào để tìm Coach phù hợp cho bạn

Nếu bạn đang tuyển dụng một Business Coach để giúp bạn làm mới tầm nhìn của mình, trước tiên hãy đảm bảo thực hiện một số nghiên cứu và tìm một Coach với bạn và công ty của bạn.

Có rất nhiều Business Coach trên thị trường, và nhiều người trong số họ sẽ hứa hẹn những kết quả phi thường trong thời gian kỷ lục. Trong khi các Coach giỏi luôn nỗ lực để đạt được kết quả trong một khung thời gian hợp lý,  phép màu không xảy ra trong một sớm một chiều. Cải thiện doanh nghiệp của bạn là một nỗ lực không ngừng và nó sẽ không kết thúc chỉ trong các buổi huấn luyện.

Bài viết liên quan