TƯ VẤN DOANH NGHIỆP MẢNG VẬN HÀNH LÀ GÌ – Phần 1

Tư Vấn Doanh Nghiệp Mảng Vận Hành Là Gì? Chuyên Gia Tư Vấn Sẽ Giúp Gì Cho Doanh Nghiệp Của Bạn

Một nhà tư vấn doanh nghiệp mảng vận hành sẽ làm việc để đưa ra lời khuyên về những thứ như quản lý chuỗi cung ứng, quản lý quy trình, mua sắm và thuê ngoài. Họ xem xét cách tăng hiệu quả, cắt giảm chi phí và cải thiện chất lượng. Những loại nhà tư vấn kinh doanh này thường được thuê khi có sự suy thoái kinh tế, thay đổi trong quản lý hoặc khi công nghệ mới ra mắt.

Việc thuê công ty tư vấn hoạt động phù hợp để cải thiện quy trình kinh doanh nhằm mang lại kết quả có vẻ khó khăn, nhưng các nhà tư vấn có thể tư vấn cho các doanh nhân về các phương pháp hay nhất đồng thời cung cấp phần giới thiệu về chiến lược có thể giúp định hướng hoạt động kinh doanh mới của bạn. Sau đây là những lợi ích doanh nghiệp có được khi thuê một chuyên gia tư vấn vận hành.

tư vấn doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp giúp bạn tiết kiệm thời gian

Bất kỳ hình thức thuê ngoài nào cũng có điểm cốt lõi là tiết kiệm thời gian.

Các nhà quản lý, nhân viên và chủ sở hữu doanh nghiệp có thể không có thời gian hoặc khuynh hướng để tìm ra cách hoạt động tốt nhất cho các bước tiếp theo. Ngay cả khi họ có bí quyết phù hợp, họ có thể không có thời gian để suy nghĩ về cách biến nó thành hiện thực và sau đó đào tạo đội ngũ để điều chỉnh.

Có chuyên gia tư vấn giúp khôi phục sự tập trung của những người khác vào vai trò chính của họ. Mọi người quay trở lại làm việc với những gì họ làm tốt nhất, trong khi nhà tư vấn đặt ra về việc cải thiện tình trạng tổng thể của công việc. Chắc chắn, nó không phải là miễn phí (hoặc rẻ), nhưng tham vấn có nghĩa là sự cải thiện xảy ra trong khi hoạt động kinh doanh tiếp tục mà không bị cản trở. Những điều chỉnh đó có thể có những tác động to lớn, dẫn đến lợi ích lớn hơn chi phí.

 

Tiết kiệm chi phí

Tham vấn có thể giúp tiết kiệm chi phí đáng kể trong hoạt động kinh doanh.

Các khoản giảm đáng giá vượt ra ngoài nỗ lực cắt giảm chi phí một lần. Các nhà tư vấn vận hành sẽ tìm ra những cách dễ dàng để tiết kiệm tiền (chẳng hạn như nhân công và vật liệu) và thực hiện những thay đổi cần thiết. Tuy nhiên, những điều này sẽ không giải quyết được các vấn đề tài chính đáng kể.

Nhiệm vụ của nhà tư vấn là phải tiến thêm một bước nữa để tìm ra cách tiết kiệm tiền lâu dài. Làm thế nào họ làm điều đó sẽ phụ thuộc vào tình hình cụ thể của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể đảm bảo nó sẽ ở vị trí hàng đầu trong tâm trí họ.

Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn giúp bạn tiết kiệm tiền theo nhiều cách khác nhau. Không cần phải thuê một nhân viên mới để thực hiện công việc. Như vậy, doanh nghiệp không phải trả chi phí nhân sự, chi phí đào tạo, tiền lương hoặc thuế. Thay vào đó, bạn chỉ phải trả cho khoản hỗ trợ mà bạn nhận được. Thật vậy, việc cắt giảm chi phí là một yếu tố trong 87% các quyết định về thuê ngoài trong lĩnh vực kinh doanh và CNTT.

 

Tư vấn tài chính

Các nhà tư vấn doanh nghiệp nhỏ có thể giúp bạn phát triển một chiến lược để đạt được những cải tiến trên mọi mặt. Họ có thể cung cấp cho bạn bản phân tích kế toán để bạn có thể xác định các lĩnh vực cần cải tiến để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Họ có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của công ty bạn, chiến lược kinh doanh và hiệu quả tài chính của nó.

tư vấn doanh nghiệp
Tham khảo thêm tại: ActionCOACH Việt Nam

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan