TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC. CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC. CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

Mặc dù tư vấn quản lý và tư vấn chiến lược nghe có vẻ giống nhau, nhưng có sự phân biệt rõ ràng giữa hai loại hình này. Sự khác biệt lớn nhất là việc tư vấn chiến lược được thực hiện ở cấp điều hành, thường là với các CEO hoặc một hội đồng quản trị. Mục tiêu ở đây là xác định các chiến lược dài hạn có thể được áp dụng cho công ty.

Một điểm khác biệt khác nữa giữa tư vấn quản lý và tư vấn chiến lược là mỗi công ty đều phù hợp với các tình huống kinh doanh khác nhau. Tư vấn quản lý hướng nhiều hơn đến việc tạo ra các phương pháp có thể tái tạo mang lại các giải pháp nhanh hơn cho các vấn đề mà chúng được thiết kế để xử lý. Nó cũng mang lại sự xuất sắc về chức năng trên quy mô đáng kể trong bất kỳ tổ chức nào.

Một khía cạnh quan trọng khác của tư vấn quản lý và tư vấn chiến lược là các công ty và tập đoàn lớn thuê các nhà tư vấn chiến lược tập trung vào các chính sách trong một thị trường ngách cụ thể. Các nhà tư vấn quản lý thường được các quy mô công ty khác nhau thuê và họ có thể áp dụng kiến ​​thức của mình vào nhiều lĩnh vực.

Tư vấn quản lý so với Tư vấn chiến lược

Tư vấn quản lý

Đầu tiên, tư vấn quản lý hay còn được gọi là tư vấn vận hành. Tư vấn quản lý nhằm mục đích cải thiện các chức năng của một tổ chức. Nó tập trung vào việc mang lại kết quả trong ngắn hạn và trung hạn để làm cho công việc hiệu quả hơn. Điều này thường dẫn đến chi phí thấp hơn và nó kết nối với các lĩnh vực kinh doanh sau đây của khách hàng:

  • Tài chánh
  • nguồn nhân lực
  • Quản lý rủi ro

Tư vấn chiến lược:

Phương pháp tiếp cận tư vấn chiến lược so với quản lý điển hình sẽ bao gồm:

  • Lập kế hoạch
  • Tổ chức
  • Nhân sự
  • Kiểm soát

 

 

Bài viết liên quan